2021-08-06
Regulatorisk
2021-07-06
Regulatorisk

Sammanfattning Q2 2021
(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen i bolaget var 154 TSEK (336 TSEK)
  • EBITDA i bolaget var -1 536 TSEK (116 TSEK)
  • Rörelseresultatet i bolaget uppgick till -1 539 TSEK (250 TSEK)
  • Resultatet efter skatt uppgick i bolaget till 18 675 TSEK (-278 TSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 6,61 SEK (-0,10 SEK)
2021-07-05
Regulatorisk
2021-06-18
Regulatorisk
2021-06-03
Regulatorisk

Aktieägarna i CR Ventures AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 18 juni 2021, kl. 10.00 i CR Ventures AB:s lokaler, Karlavägen 58, Stockholm.

2021-05-27
Regulatorisk

Ordinarie årsstämma för CR Ventures AB hölls i bolagets lokaler i dag den 27 maj 2021. Totalt var 1 891 115 röster av 2 551 462 (74,12 %) närvarande.

2021-05-06
Regulatorisk
2021-05-05
Regulatorisk
1
2
3
4
5