Pressmeddelanden

2021-04-09
Regulatorisk

Sammanfattning Q1 2021 (jämfört med samma period föregående år)

Nettoomsättningen i koncernen var 5 224 TSEK (6 747 TSEK)
EBITDA i koncernen var -653 (985)
Rörelseresultatet i koncernen uppgick till -904 TSEK (536 TSEK)
Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till 28 498 TSEK (507 TSEK)
Resultat per aktie uppgick till 11,17 SEK (0,20 SEK)

2021-03-19
Regulatorisk
2021-02-26
Regulatorisk

Sammanfattning Q4 2020

(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen i koncernen var 7 862 TSEK (7 656 TSEK)
  • EBITDA i koncernen var -703 (1 077)
  • Rörelseresultatet i koncernen uppgick till -1 152 TSEK (302 TSEK)
  • Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till -1 157 TSEK (214 TSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,45 SEK (0,09 SEK)
1
2
3
4
5
.