Pressmeddelanden

CR VENTURES SLUTFÖR FÖRVÄRV AV MELIUS ASSISTANS AB

CR Ventures AB (publ.) har idag slutfört förvärvet av Melius Assistans AB. Köpeskilling i Melius-transaktionen utgörs av en fast köpeskilling om 8 miljoner SEK och en rörlig köpeskilling om maximalt 8 miljoner SEK villkorat av att vissa villkor uppnås.

"Vi är givetvis otroligt nöjda med att vi lyckats slutföra förvärvet av Melius Assistans AB. Arbetet med att integrera Melius Assistans AB i koncernens befintliga assistansverksamhet kommer att påbörjas omedelbart och beräknas vara slutfört inom de närmaste månaderna. Genom förvärvet av Melius Assistans AB och de senaste månadernas organiska tillväxt så omsätter koncernen per april månad 2022 cirka 950 MSEK i årstakt (rullande 12 månader)" säger Mathias Blomberg, VD CR Ventures AB.

Melius Assistans AB i korthet:
Melius Assistans AB omsätter ca 110 MSEK med en uppskattad årlig EBIT om 4 MSEK. Melius huvudsakliga verksamhet utgår från sitt huvudkontor i Örebro och ett mindre kontor i Stockholm. Verksamheten har bedrivits sedan 2013 och har ett mycket gott namn i branschen. Melius Assistans AB har ca 350 anställda.

För mer information, vänligen kontakta:
Mathias Blomberg, VD
mathias.blomberg@curira.se

Filer för nedladdning
2022-06-27
Regulatorisk

Förvaltningsrätten i Stockholm har idag beslutat att inhibera IVO:s beslut.

2022-06-20
Regulatorisk

Curira AB:s dotterbolags tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans har återkallats av Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Besluten kommer att överklagas och yrkande om inhibition kommer att framställas.

2022-05-25
Regulatorisk
2022-04-28
Regulatorisk

Curira AB meddelade 25 januari 2022 att Mathias Blomberg tillsätts som ny tillförordnad koncernchef under tiden att processen att rekrytera en ny stadigvarande koncernchef fortlöper. Curira AB meddelar idag att processen avslutats och att Adam Grabavac, av styrelsen, utsetts till att ta över rollen som koncernchef. 

2022-04-07

CR Ventures AB har bytt namn till Curira AB. Bolagsverket har registrerat namnändringen från CR Ventures AB till Curira AB. I och med att bolaget är publik ändras listningsnamn och kortnamn per den 11 april 2022. 

2022-03-31
Regulatorisk

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 50% av aktierna i bolaget Medical Operations Sverige AB. Medical Operations Sverige AB är verksamt inom fysioterapi (sjukgymnastik) och primärvård (vårdcentral rliga patientbesök.

2022-03-30
Regulatorisk

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 51% av aktierna i bolaget Ellas Assistans AB och har nu förvärvat resterande 49% av aktierna.

2022-03-30

CR Ventures AB, org.nr 556979-1477 ("Bolaget"), har hållit årsstämma den 30 mars 2022 kl. 10.30 i CR Ventures AB:s lokaler, Linnégatan 87 D, Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

2022-03-29

CR Ventures AB (publ.) har idag slutfört förvärvet av Melius Assistans AB. Köpeskilling i Melius-transaktionen utgörs av en fast köpeskilling om 8 miljoner SEK och en rörlig köpeskilling om maximalt 8 miljoner SEK villkorat av att vissa villkor uppnås.

2022-03-07

CR Ventures styrelseordförande, Fredrik Crafoord, har förvärvat 75 000 aktier i
bolaget.

1
2
...
14
>>
.