Pressmeddelanden

CURIRA AB TILLSÄTTER NY KONCERNCHEF

Curira AB meddelade 25 januari 2022 att Mathias Blomberg tillsätts som ny tillförordnad koncernchef under tiden att processen att rekrytera en ny stadigvarande koncernchef fortlöper. Curira AB meddelar idag att processen avslutats och att Adam Grabavac, av styrelsen, utsetts till att ta över rollen som koncernchef. 

"Mathias Blomberg har fullgjort det arbete som han tillsattes för att göra. Integrationen av dotterbolagen är färdig och omnoteringsprocessen kommer snart gå in i sitt slutskede och Bolaget är väl förberett för framtiden. Vi är mycket nöjda med det mycket fina arbete som Mathias uträttat under sin tid som tillförordnad VD och lyckönskar honom i hans nya engagemang i bemanningsbranschen. Styrelsen har slutfört en grundlig rekryteringsprocess och vi är oerhört stolta och glada över Adam, som vi anser är den mest lämpade personen att leda bolaget framöver, tackat ja till att ta VD-stolen." säger Fredrik Crafoord, Styrelseordförande i Curira AB

"Jag är stolt och glad över att ta över rollen som VD och att få leda ett företag med så stark kompetens. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta utveckla Curira tillsammans med alla de människor som är kärnan i vårt verksamhet." säger Adam Grabavac, nytillträdd koncernchef i Curira AB

Adam Grabavac har en gedigen erfarenhet av branschen personlig assistans från sitt tidigare arbete som advokat där han sedan år 2008 i egen verksamhet huvudsakligen arbetat med rådgivning till verksamheter som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt LSS. Adam påbörjade sin tjänst som Chief Compliance Officer på bolaget den 1 februari 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Adam Grabavac, VD

adam.grabavac@curira.se

Denna information är sådan information som Curira AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 28 april 2022 kl. 12:55 CET.

Filer för nedladdning
2022-06-27
Regulatorisk

Förvaltningsrätten i Stockholm har idag beslutat att inhibera IVO:s beslut.

2022-06-20
Regulatorisk

Curira AB:s dotterbolags tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans har återkallats av Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Besluten kommer att överklagas och yrkande om inhibition kommer att framställas.

2022-05-25
Regulatorisk
2022-04-28
Regulatorisk

Curira AB meddelade 25 januari 2022 att Mathias Blomberg tillsätts som ny tillförordnad koncernchef under tiden att processen att rekrytera en ny stadigvarande koncernchef fortlöper. Curira AB meddelar idag att processen avslutats och att Adam Grabavac, av styrelsen, utsetts till att ta över rollen som koncernchef. 

2022-04-07

CR Ventures AB har bytt namn till Curira AB. Bolagsverket har registrerat namnändringen från CR Ventures AB till Curira AB. I och med att bolaget är publik ändras listningsnamn och kortnamn per den 11 april 2022. 

2022-03-31
Regulatorisk

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 50% av aktierna i bolaget Medical Operations Sverige AB. Medical Operations Sverige AB är verksamt inom fysioterapi (sjukgymnastik) och primärvård (vårdcentral rliga patientbesök.

2022-03-30
Regulatorisk

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 51% av aktierna i bolaget Ellas Assistans AB och har nu förvärvat resterande 49% av aktierna.

2022-03-30

CR Ventures AB, org.nr 556979-1477 ("Bolaget"), har hållit årsstämma den 30 mars 2022 kl. 10.30 i CR Ventures AB:s lokaler, Linnégatan 87 D, Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

2022-03-29

CR Ventures AB (publ.) har idag slutfört förvärvet av Melius Assistans AB. Köpeskilling i Melius-transaktionen utgörs av en fast köpeskilling om 8 miljoner SEK och en rörlig köpeskilling om maximalt 8 miljoner SEK villkorat av att vissa villkor uppnås.

2022-03-07

CR Ventures styrelseordförande, Fredrik Crafoord, har förvärvat 75 000 aktier i
bolaget.

1
2
...
14
>>
.