Investor Relations

Curira Group AB

Curira är en av landets största koncerner inom personlig assistans.

Curira Group AB är arbetsgivare till ca 3 000 trevliga medarbetare och har kontor och kliniker från Luleå i norr till Malmö i söder. Koncernen är under stark tillväxt och växer både organiskt och genom uppköp av etablerade företag. Curira Group AB har som ambition att driva och förvalta de allra bästa vårdföretagen med allra högsta kvalitet och service.

Pressmeddelanden

2022-06-27
Regulatorisk

Förvaltningsrätten i Stockholm har idag beslutat att inhibera IVO:s beslut.

2022-06-20
Regulatorisk

Curira AB:s dotterbolags tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans har återkallats av Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Besluten kommer att överklagas och yrkande om inhibition kommer att framställas.

2022-05-25
Regulatorisk

Kalender

2022-08-30
Delårsrapport Q2 2022
2022-11-29
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-24
Bokslutskommuniké 2022
.