Curira Group AB avnoterades från Nordic SME den 2 augusti 2022.