Extra bolagsstämma den 5 mars 2024

Aktieägarna i Curira kallades till stämma tisdagen den 5 mars 2024 kl. 11:00, hos Quality Consulting AB, Kungsgatan 9, Stockholm. 

Kommuniké från extra bolagstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Bilaga 1

Fullmakt

Extra bolagsstämma den 9 augusti 2023

Aktieägarna i Curira AB kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 9 augusti 2023 kl. 14:00 i Curira AB:s lokaler, Linnégatan 87 D, Stockholm. 

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma 2023

Curira höll årsstämma fredagen den 9 juni 2023 kl. 14:00 i Curira AB:s lokaler, Linnégatan 87 D, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Årsstämma 2022

Aktieägarna kallades till årsstämma onsdagen den 30 mars 2022 kl. 10.30 i CR Ventures AB:s lokaler, Linnégatan 87 D, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär 

Årsstämma 2021

Kommuniké från årsstämma
Fullmaktsformulär (PDF)
Fullmaktsformulär (Word)
Kallelse till årsstämma
Protokoll från årsstämma

Extra bolagsstämma den 18 juni 2021

Kallelse

Extra bolagsstämma den 12 mars 2021

Kommuniké
Kallelse
Förslagen styrelse
Redogörelse transaktion
Fullmaktsformulär

Årsstämma 2020

Kommuniké

Protokoll

Kallelse

Årsstämma 2019

Kommuniké

Protokoll

Kallelse

Årsstämma 2018

Kommuniké

Protokoll

Kallelse

Extra bolagsstämma den 5 februari 2018

Kommuniké

Årsstämma 2017

Kommuniké

Protokoll