Styrelse & revisor

Fredrik Crafoord Styrelseordförande

Född 1969
I styrelsen sedan 2021

Oberoende gentemot bolagets största aktieägare

Studier i ekonomi SU 1989-1993. Fredrik har arbetat i finansmarknaden sedan 1994 på H&Q FK AB som trader 1994-1998, Sundal Collier ASA som tradingchef 1998-2000, ORC Software 2000-2001 som Business Developer, HQ Bank AB 2001-2010 bland annat som vice VD och chef Investment Banking, 2012-1014 Carlsquare AB som partner, 2014- på Crafoord Capital Partners AB.

Fredrik är ledamot i 13 bolag varav 3 är noterade.

Fredrik Crafoord innehar via Crafoord Capital Partners AB följande värdepapper utgivna av Curira: 200 000 A-aktier och 80 000 B-aktier.

Cristina Husmark Persson Styrelseledamot

Född 1947
I styrelsen sedan 2022

Oberoende gentemot bolagets största aktieägare

Utbildad specialistsjuksköterska. Riksdagsledamot 1998 - 2006 och då som talesperson för moderat socialpolitik i SoU. Socialförsäkringsminister 2006 - 2010 med ansvar för socialförsäkring, Försäkringskassan, pensionssystem och nordiska frågor. Under dessa år tillskapades under min ledning två myndigheter; dels Pensionsmyndigheten, dels Inspektionen för socialförsäkring. Cristina tjänstgjorde som riksdagsledamot åren 2010 - 2014 och då främst som utredare åt regeringen i den så kallade FUNKA-utredningen (Arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning samt finansieringen av Samhall AB) samt Ojämlik vård på uppdrag av Cancerfonden och Läkemedelsindustrin ( LIF)

Christina Husmark Perssons aktieinnehav i Curira: 0 st

Ali Karimi Styrelseledamot

Född 1953
I styrelsen sedan 2022

Oberoende gentemot bolagets största aktieägare

Ali lämnade 22 år gammal Teheran för att vidareutbilda sig i Sverige till Civilingenjör vid Tekniska högskolan i Linköping. Tio år senare, 1985, förvärvar han sitt första verkstadsbolag för en krona vilket lade grunden för företagskoncernen Parsgruppen som fortfarande idag är en framgångsrik samarbetspartner och leverantör av artiklar till några av de största bolagen på marknaden (Volvo CE, Komatsu Forest, Epiroc) inom entreprenadindustrin. Ali är engagerad i Svenskt Näringsliv och har bland annat suttit som jurymedlem i H.M Konung Carl XVI Gustafs pris Årets nybyggare i 22 år som drivs av Stiftelsen IFS.

Ali Karmis aktieinnehav i Curira: 95 712 B-aktier.

Mikael Odenberg Styrelseledamot

Född 1953
I styrelsen sedan 2022

Oberoende gentemot bolagets största aktieägare. 

Efter studier på Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm har Mikael drivit egna företag men framför allt varit verksam inom offentlig sektor. Han har suttit i tio myndighetsstyrelser, däribland Riksgälden, Insättningsgarantinämnden och Karolinska Institutet. Under 16 år var han riksdagsledamot (M) och partiets talesman i bland annat energifrågor, arbetsmarknadspolitik, näringspolitik och ekonomisk politik. Han ledde arbetet med utformningen av den tillträdande Reinfeldtregeringens ekonomiska politik och blev 2006 försvarsminister i denna regering. Efter att ha lämnat det uppdraget var han sedan generaldirektör och chef för det statliga affärsverket Svenska kraftnät under nio år. 

Mikael Odenbergs aktieinnehav i Curira: 8 450 B-aktier.

Revisor

Per Karlsson Revisor

Ernst & Young AB

.