Niklas Nordström Styrelseordförande
Göran Fjällborg Styrelseledamot
Björn Modén Styrelseledamot

Revisor

Joakim Åström Revisor

Ernst & Young AB