Adam Grabavac VD

Verkställande direktör, Curira AB
Född 1972

Efter studier vid Uppsala universitet och avlagd jur.kand. examen år 2001 har Adam varit verksam bland annat som bolagsjurist hos en av de större reklamradioaktörerna. Från år 2006 och fram till anställningen i Curira Group AB har Adam varit verksam som advokat och delägare på  CJ Advokatbyrå AB. Under tiden som advokat har Adam huvudsakligen biträtt assistansbolag i frågor relaterade till tillstånd och återkrav från Försäkringskassan samt hanterat tvister som uppkommit mellan assistansanordnare sinsemellan eller assistansanordnare i relation med kommuner eller Försäkringskassan.

Adam Grabavacs aktieinnehav i Curira: 233 471 st