Extra bolagsstämma den 5 mars 2024

Aktieägarna i Curira kallades till stämma tisdagen den 5 mars 2024 kl. 11:00, hos Quality Consulting AB, Kungsgatan 9, Stockholm. 

Kommuniké från extra bolagstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Bilaga 1

Fullmakt