Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 9 augusti 2023

Aktieägarna i Curira AB kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 9 augusti 2023 kl. 14:00 i Curira AB:s lokaler, Linnégatan 87 D, Stockholm. 

Kallelse till extra bolagsstämma

.