Årsstämma 2022

Aktieägarna kallades till årsstämma onsdagen den 30 mars 2022 kl. 10.30 i CR Ventures AB:s lokaler, Linnégatan 87 D, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär