Avslag på dotterbolaget Ellas Assistans AB:s ansökan om företagsrekonstruktion

Efter att Stockholms tingsrätt avslagit Ellas Assistans AB:s ansökan om företagsrekonstruktion ingav dotterbolaget den 29 juli 2022 en ny ansökan om företagsrekonstruktion till Stockholms tingsrätt. Tingsrätten har idag meddelat beslut om avslag på bolagets ansökan.

Rättelse: I ingressen till pressmeddelandet som publicerades den 29 juli 2022 kl 15:45 angavs felaktigt begreppet "inhibition" där avsett var att skriva "företagsrekonstruktion".

Curira AB:s dotterbolag Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB ansökte den 28 juli 2022 om företagsrekonstruktion. Detta i anledning av Kammarrätten i Stockholms dom den 26 juli 2022 i vilken kammarrätten upphävde Förvaltningsrätten i Stockholms beslut om inhibition av Inspektionen för vård och omsorgs beslut att återkalla dotterbolagens tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans.

Tingsrätterna i Gällivare, Göteborg och Örebro beslutade den 29 juli 2022 om företagsrekonstruktion avseende Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB och Melius Assistans AB. Stockholms tingsrätt avslog samma dag Ellas Assistans AB:s ansökan.

Ellas Assistans AB ingav den 29 juli 2022 en ny ansökan om företagsrekonstruktion till Stockholms tingsrätt. Tingsrätten har idag den 1 augusti 2022 meddelat beslut om avslag på bolagets ansökan. Ellas Assistans AB avser att överklaga tingsrättens beslut.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Adam Grabavac, VD

adam.grabavac@curira.se

Denna information är sådan information som Curira AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2022 kl 19:10.   

Filer för nedladdning