Rättelse: Beslut i fråga om dotterbolagens ansökningar om företagsrekonstruktion

I dagens pressmeddelande som publicerades kl 13:10 angavs felaktigt att tingsrätten beslutat om inhibition avseende Ellas Assistans AB. Korrekt är dock att Stockholms tingsrätt idag avslagit Ellas Assistans AB:s ansökan. Korrekt information lämnas nedan.  

Beslut i fråga om dotterbolagens ansökningar om företagsrekonstruktion

Curira AB:s dotterbolag Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB har den 28 juli 2022 ansökt om företagsrekonstruktion.

Tingsrätten har idag beslutat om företagsrekonstruktion avseende Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB och Melius Assistans AB. Stockholms tingsrätt har idag avslagit Ellas Assistans AB:s ansökan.

I anledning av att Kammarrätten i Stockholm den 26 juli 2022 upphävt Förvaltningsrätten i Stockholms beslut om inhibition har dotterbolagen ansökt om företagsrekonstruktion.

Gällivare tingsrätt har idag beslutat om företagsrekonstruktion avseende Lystra Personlig Assistans AB; Örebro tingsrätt har idag beslutat om företagsrekonstruktion avseende Melius Assistans AB och Göteborgs tingsrätt har idag beslutat om företagsrekonstruktion avseende Lystra Assistans Väst AB. I samtliga fall har tingsrätterna utsett advokaten Lars Eric Gustafsson på Advokatfirman Schjødt som rekonstruktör.

Stockholms tingsrätt har idag beslutat att avslå Ellas Assistans AB:s ansökan om företagsrekonstruktion. Bolaget avser att skyndsamt ge in en ny ansökan till tingsrätten.

För mer information, vänligen kontakta:

Adam Grabavac, VD

adam.grabavac@curira.se

Denna information är sådan information som Curira AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juli 2022 kl.15:45.  

Filer för nedladdning