Tingsrätten har beslutat om företagsrekonstruktion för dotterbolagen

Curira AB:s dotterbolag Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB har den 28 juli 2022 ansökt om företagsrekonstruktion. Tingsrätten har idag beslutat om företagsrekonstruktion avseende dotterbolagen.  

Gällivare tingsrätt har idag beslutat om företagsrekonstruktion avseende Lystra Personlig Assistans AB; Stockholms tingsrätt har idag beslutat om företagsrekonstruktion avseende Ellas Assisans AB; Örebro tingsrätt har idag beslutat om företagsrekonstruktion avseende Melius Assistans AB och Göteborgs tingsrätt har idag beslutat om företagsrekonstruktion avseende Lystra Assistans Väst AB. I samtliga fall har tingsrätterna utsett advokaten Lars Eric Gustafsson på Advokatfirman Schjødt som rekonstruktör.

För mer information, vänligen kontakta:

Adam Grabavac, VD

adam.grabavac@curira.se

Denna information är sådan information som Curira AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juli 2022 kl. 13:10.  

Filer för nedladdning